Nordjobb

05.02.2017 kl. 10:38
Dags att ansöka om Nordjobb för dig som är mellan 18 och 30 år.
Dags att ansöka om att få ta emot en nordjobbare för dig som är arbetsgivare i Sydösterbotten.

http://www.nordjobb.org/sv
Följ länken och kontakta Nordenföreningen i Närpes om du har frågor eller funderingar.

Nordjobbs mål är att öka rörligheten bland unga arbetstagare i de Nordiska länderna, och samtidigt öka kännedomen i de nordiska språken och kulturen.  Tjänsterna är avgiftsfria åt både arbetsgivare och arbetstagare.  Nordiska ministerrådet samt Utbildnings - och kulturministeriet stöder verksamheten finansiellt.
Till arbetsgivaren är Nordjobb ett enkelt sätt att hitta arbetskraft.  Arbetsgivaren meddelar om arbetet och vilka kriterier arbetstagaren skall fylla.  Sedan söker Nordjobb fram de lämpligaste arbetstagarna för arbetet, och informerar arbetsgivaren om de lämpliga kandidaterna.  Det är alltid arbetsgivaren som bestämmer om kandidaten tillämpar sig för arbetet och leder till en anställning. Vi förutsätter att den anställda får ett skriftligt arbetsavtal, och betalas den lagstadgade lönen enligt kollektivavtalet.
Organisationen hjälper  den anställda att hitta bostad och sköta det praktiska som t.ex. öppnandet av bankkonton och skatteärenden. Under våren brukar det runt om i Norden komma in  över 10 000 ansökningar, som innehåller en stor mängd av personer med olika kunnande. Arrangörerna efterlyser nu speciellt arbetsgivare i Sydösterbotten !

 

Nordenföreningen i Närpes, narpnord@narpes.fi