Vänster spalt

Pohjola-Norden i Närpes

Kontakta oss per e-post:  narpnord(at)narpes.fi

Nordenföreningen i Närpes grundades 4 november 1947. Föreningen har i dag ca. 100 medlemmar.

Vi har livliga kontakter med våra vänorter:

Akranes på Island                                     Facebooksida

Bamble i Norge                                                                                           

Tönder i Danmark     

 Västervik i Sverige                 

 

  Pohjola-Norden i Närpes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Medlemmar från Nordenföreningarnas styrelser i Akranes, Bamble och Närpes träffas i Närpes 5-8 augusti 2016

 

Höger spalt

 

Kontaktuppgifter

Ordförande

Lilian Ivars
lilian.ivars(at)kfem.fi
+358505869795

Vice ordförande

Kenneth Uppman

Sekreterare

Stefan Mannsén

Kassör

Ing-Mari Rosendahl

Medlemmar

Ann-Mari Bärnas, Riitta Niemelä, Linda Tikkala, Kjell Wickman 

                                                                                                       

Elevutbyte

Närpes var värd för elevutbyte för ungdomar från vänorterna 08-16 september.

Vänortsstämma i Akranes

26 närpesbor deltar i vänortsstämman i Akranes 5-9 juli.