Vänster spalt

Pohjola-Norden i Närpes

Kontakta oss per e-post:  narpnord(at)narpes.fi

Nordenföreningen i Närpes grundades 4 november 1947. Föreningen har i dag ca. 100 medlemmar.

Vi har livliga kontakter med våra vänorter:

Akranes på Island                                     Facebooksida

Bamble i Norge                                                                                           

Tönder i Danmark     

 Västervik i Sverige                 

 

  Pohjola-Norden i Närpes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Medlemmar från Nordenföreningarnas styrelser i Akranes, Bamble och Närpes träffas i Närpes 5-8 augusti 2016

 

Höger spalt

 

Kontaktuppgifter

Ordförande

Kenneth Uppman
kenneth.uppman(at)pp.inet.fi
+358405565251

Vice ordförande

Kjell Wickman

Sekreterare

Stefan Mannsén

Kassör

Ing-Mari Rosendahl

Medlemmar

Ann-Mari Bärnas, Riitta Niemelä, Linda Tikkala, Roy Wilson

                                                                                                       

Vänortsvägvisare

Rainer Rosendahl och Hasse Ivars förbättrar texterna på vänortsvägvisaren på torget i Närpes.